ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΩΚΥΠΟΥΣ - OKYPUS - ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Γεωργίου Δ. Χριστομόπουλου

Σκληρόδετο/Πανόδετο.

Χρυσοτυπία στο εξώφυλλο και στην ράχη.

Καθαρεύουσα γλώσσα.

Α' ΕΚΔΟΣΗ.

Πολύ καλή κατάσταση.

Φέρει υπογραφή του συγγραφέα

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ