top of page
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Χαράλαμπος Θεοδωρίδης - ΩΚΥΠΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Χαράλαμπος Θεοδωρίδης

Χαρτόδετο βιβλίο.

Δημοτική γλώσσα, πολυτονικό σύστημα.

Πολύ καλή κατάσταση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΞΑΝΑΔΟΥΛΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ

Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.

Έτος εκδόσεως: 1955

Σελίδες: 494

Διαστάσεις: 22 Χ 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • Ο σκοπός της εισαγωγής
 • Ο τύπος της εισαγωγής
 • ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • Ι. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 • Η φιλοσοφική διάθεση
 • Η καθολική επιστήμη
 • Οι μερικές επιστήμες
 • Ανάγκη να συμπληρωθούν οι επιστήμες με γενική θεωρία
 • Φιλοσοφία και θρησκεία
 • Φιλοσοφία και τέχνη
 • II. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Η αντικειμενική έρευνα
 • Προσπάθεια ορισμού
 • Αρχαία φιλοσοφία
 • Η χαραυγή
 • Ο όρος φιλοσοφία
 • Ιωνική φυσική
 • Σοφιστική
 • Ιδεαλιστική αντίδραση
 • Η σωκρατική στροφή
 • Η πλατωνική άποψη
 • Μεταφυσική
 • Αριστοτέλης
 • Επικουρική αντίσταση
 • Ελληνιστική φιλοσοφία
 • Η φιλοσοφία σαν απολύτρωση
 • Μεσαιωνική φιλοσοφία
 • Οι συνθήκες
 • Υπηρετική της θεολογίας
 • Σχολαστική φιλοσοφία
 • Νέα φιλοσοφία
 • Η νέα κοσμολογία
 • Φιλοσοφία είναι η επιστήμη: Bacon
 • Η νέα μεταφυσική: Descartes
 • Η γνωσιοθεωρία: John Locke
 • Η φιλοσοφία του διαφωτισμού
 • Η άποψη του Kant
 • 19ος αιώνας
 • Οι ρωμαντικοί
 • Αντιφιλοσοφικές διαθέσεις: ο θετικισμός
 • Φυσιοκρατικές τάσεις
 • Ιδεαλιστική αντίδραση
 • Φιλοσοφία της ζωής
 • Νεοκαντιανισμός
 • Ο δρόμος από την ιστορία
 • Η φιλοσοφία στα χρόνια μας
 • Ξαναγέννημα της μεταφυσικής
 • Φαινομενολογία
 • Εξιστενσιαλισμός
 • Μεταφυσική και οντολογία
 • Νεοθετικισμός
 • Η φιλοσοφία της Καθολικής Εκκλησίας
 • Η φιλοσοφία του Εθνικοσοσιαλισμού
 • Διαλεχτικός υλισμός
 • III. ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • Οι τρεις βασικοί κλάδοι
 • Διαίρεση της γνωσιοθεωρίας
 • Διαίρεση της μεταφυσικής
 • Διαίρεση της αξιολογίας
 • Η γενική ταξινόμηση
 • Οι παλαιότερες ταξινομήσεις
 • IV. Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • Το θέμα
 • Το ανήσυχο ερευνητικό πνεύμα
 • Διαφορετική γνώση
 • Η σχέση με τη ζωή
 • Η φιλοσοφία συνάρτηση των επιστημών
 • Τα αίτια της πλάνης
 • ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ
 • Ι. ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΟΣ
 • Το ιστορικό
 • Η θέση της γνωσιοθεωρίας στο σύστημα της φιλοσοφίας
 • Η γνωσιοθεωρία και τα γειτονικά της οικόπεδα
 • Η φαινομενολογική έρευνα
 • Τα προβλήματα
 • II. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
 • Το θέμα
 • Ο δογματισμός
 • Ο σκεπτικισμός
 • Η σχετικότητα
 • Η κριτική άποψη: Καντιανός ρελατιβισμός Βιολογικές απόψεις
 • Προσαρμογή, νοητική οικονομία
 • Αντιεπιστημονικές τάσεις
 • Ο πραγματισμός
 • Γερμανοί πραγματιστές
 • Κριτική της επιστήμης
 • Συμβατική άποψη: Poincare
 • Ο επιστημονικός νομιναλισμός
 • Εξαΰλωση της ύλης
 • Ακαδημαϊκή επιστημολογία
 • Η κοινωνική άποψη
 • III. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
 • Το θέμα
 • Ο ρασιοναλισμός
 • Η λογική παραλλαγή του ρασιοναλισμού
 • Το ιστορικό του όρου λόγος
 • Ο εμπειρισμός
 • Ο ιντελλεκτουαλισμός
 • Ο απριορισμός
 • Άμεση και διάμεση γνώση
 • IV. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ
 • Οι απόψεις
 • Αντικειμενική κι υποκειμενική αντίληψη
 • Ο ρεαλισμός
 • Ο ιδεαλισμός
 • Ο φαινομενισμός
 • V. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 • Το θέμα
 • Η αλήθεια χαραχτηρίζει τις κρίσεις
 • Οι τύποι της αλήθειας
 • Το αληθινό και το σωστό
 • Η πραγματική αλήθεια
 • Η λογική αλήθεια
 • Ο γνωσιοθεωρητικός μονισμός
 • Τα κριτήρια
 • Η διαλεχτική αντίληψη της αλήθειας
 • Οι πραγματικές αφορμές
 • ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
 • Ι. ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΟΣ
 • Η έννοια της μεταφυσικής
 • Το Ιστορικό
 • Η ονομασία
 • Η προκατάληψη
 • Τα προβλήματα
 • II. ΤΟ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 • Η σημασία του
 • Η απριοριστική μεταφυσική
 • Η πλατωνική διαλεχτική
 • Οι πρώτες αρχές και αιτίες
 • Η καρτεσιανή οντολογία
 • Η οντολογία του Chr. Wolff
 • Ο τύπος της απριοριοτικής μεταφυσικής
 • Η καντιανή κριτική
 • Εγελιανή οντολογία
 • Η λύση του Comte
 • Η επαγωγική μεταφυσική
 • Η ενόραση στη μεταφυσική
 • Αρχαίοι: Πλάτων, Πλωτίνος
 • Νέα χρόνια: Μπερξόν
 • Dilthey
 • Κριτική του ιντουϊσιονισμού
 • Φαινομενολογία κι εξιστενσιαλισμός: ιστορική θέση
 • Οι πρόδρομοι: Bolzano - Brentano
 • Η φαινομενολογία σα μέθοδος
 • Η Χουσσερλική οντολογία
 • Στροφή στις αξίες: Max Scheler
 • Πηγές του εξιστενσιαλισμού
 • Οι εξιστενσιαλικές έννοιες
 • Γερμανικός εξιστενσιαλισμός
 • Γαλλικός εξιστενσιαλισμός
 • Οντολογία της Καθολικής φιλοσοφίας
 • Η νέα διαλεχτική
 • Διαλεχτική και μεταφυσική
 • III. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 • Οι δυο απόψεις
 • Το πρόβλημα του είναι
 • Το ον
 • Η ύλη
 • Οι επιστημονικές θεωρίες για την ύλη
 • Η μεταφυσική αντίληψη της ύλης
 • Ο χώρος και ο χρόνος
 • Η ζωή
 • Η δυναμική και μηχανιστική άποψη [...]
 • IV. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
 • V. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΘΕΟΣ
 • VI. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΦΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • VII. ΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

---

Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης γεννήθηκε το 1883 στην Kαισάρεια της Kαππαδοκίας στη Μικρά Ασία.

Το 1900 αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Το 1913 πήρε πτυχίο φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών. Το 1915 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, ιστορία και φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια της Λειψίας και του Mονάχου. Το 1918 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας με τη διατριβή «Κοινωνικές εκδηλώσεις του ερωτικού συναισθήματος». Το 1919 επέστρεψε στην Ελλάδα. Το 1921 διορίστηκε ως φιλόλογος και το 1925, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατέλαβε την έδρα της φιλοσοφίας.

Με το έργο του 1954 "Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου", έγινε ο πρώτος σύγχρονος Έλληνας που ασχολήθηκε συστηματικά με το φιλόσοφο Επίκουρο και άνοιξε τον δρόμο προς την επανακάλυψη της επικούρειας φιλοσοφίας στην εποχή μας.

Πέθανε στην Αθήνα το βράδυ της 17ης προς 18η Νοεμβρίου 1957.

25,00 € Κανονική τιμή
21,25 €Τιμή Έκπτωσης